GDPR

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým externích pověřenců společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., IČO 25884646 se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je:

Mgr. Petr Heider, MBA

email: poverenecMSK@fsc-ov.cz

telefon: 731 266 417

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely poskytnutí poradenské služby.

 

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s Archivačním a skartačním řádem organizace.

 

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytnutí poradenské služby je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám poradenskou službu nebudeme moci poskytnout.

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
kantor@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 591 144 371
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 597 582 371
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

PhDr. Věra Podhorná
ředitelka
+420 597 582 370
podhorna@pppkarvina.cz

Mgr. Ivana Mikeszová
zástupce ředitele
+420 597 582 370
mikeszova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 597 582 371
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo