PPP Český Těšín

Kde nás najdete?

PPP Český Těšín sídlí v budově Gymnázia na ulici Frýdecké 689/30 v Českém Těšíně. (zobrazit mapu).

Jak se objednat?

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) nebo na telefonním čísle 730 185 932. Vyšetření dětí v PPP probíhají v dopoledních hodinách, jsou bezplatná.

K realizaci vyšetření je nezbytná žádost zákonného zástupce, jeho informovaný souhlas a rodné číslo dítěte. Bez těchto náležitostí nelze službu v PPP realizovat.

Na koho se obrátit?

 • Mgr. Dana Pawlitková – psycholožka
 • Mgr. Rachel Benatzká - psycholožka
 • Mgr. Renata Schnapková - speciální pedagožka
 • Pavlína Lognerová, DiS. - sociální pracovnice

 

Co nabízíme mimo svou hlavní činnost?

Rodičům s dětmi:

 • Deficity dílčích funkcí

Program k odstraňování nedostatků v dílčích funkcích, které mají vliv na rozvoj poznávání. Ve škole mohou být tyto nedostatky příčinou toho, že děti nepracují dle svých intelektových předpokladů a vynaloženého úsilí.

 •  „Nebojte se psaní“

10 týdenní program PhDr. Heyrovské, pro děti od 5 let ke zmírnění či odstranění grafomotorických obtíží (vadný úchop psacího náčiní, nerespektování linie omalovávané kresby, těžkopádné a nečitelné písmo, nerespektování linek v sešitě, proklepávání unavené ruky…).

 • FIE  

Metoda posilování divergentního myšlení (metoda instrumentálního obohacování R. Feureusteina) pro děti předškolní i žáky základních a středních škol.

Besedy a přednášky:

 • Připravenost na školu

Beseda pro rodiče předškoláků s tématem připravenosti dětí pro nástup do 1. třídy ZŠ. Setkání probíhá v prostorách MŠ.

 • Třída plná pohody

Program k budování kolektivu a posilování žádoucích forem chování (2 vyučovací hodiny).

 • Kam na střední školu

Cílem je přiblížit žákům kritéria správného rozhodování při výběru SŠ (1 vyučovací hodina).

Pro učitele ZŠ:

 • Problematika dětí s VPU, VPCH
 • Práce s dětmi školsky neúspěšnými
 • Práce s mimořádně nadanými žáky
 • Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • Pravidelná spolupráce s výchovnými poradci
 • Účast odborných pracovnic na třídních schůzkách s rodiči (dle zakázky školy)
 • Účast odborných pracovnic u zápisu do 1. tříd (na žádost školy)

Spolupráce při zpracování plánu pedagogické podpory

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 739 086 845
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 603 405 327
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Magdalena Valčáková
zástupkyně ředitele
+420 597 582 372
valcakova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 739 086 845
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo