PPP Havířov

Kde nás najdete?

PPP Havířov sídlí v budově učiliště Školní (SŠŘS Školní) na ulici Opletalova 5, Havířov-Šumbark. (zobrazit mapu)
Orientační body:
Vchod z Opletalovy ulice (směrem od kruhového objezdu u Lidlu těsně před značkou STOP odbočte vlevo do areálu školy - je zde brána pro auta i branka pro pěší) poté kolem garáží doleva.

Jak se objednat?

Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) nebo na telefonním čísle 597 582 372. Vyšetření dětí v PPP probíhají v dopoledních hodinách, jsou bezplatná.

K realizaci vyšetření je nezbytná žádost zákonného zástupce, jeho informovaný souhlas a rodné číslo dítěte. Bez těchto náležitostí nelze službu v PPP realizovat.

Na koho se obrátit?

 • Mgr. Radek Fabian - psycholog
 • Mgr. Beata Gottwaldová - psycholožka
 • Mgr. Alexandra Karasová - speciální pedagožka
 • Mgr. Irena Sobalová - speciální pedagožka
 • PhDr. Sára Urbančíková - psycholožka
 • Mgr. Kateřina Zupková - speciální pedagožka

 

Co nabízíme mimo svou hlavní činnost?

Rodičům s dětmi:

 • Rozvojový program na rozvoj dovedností pro prvopočáteční čtení, psaní, počítání

Především pro děti s odloženou školní docházkou a děti v posledním roce předškolního vzdělávání.  Ucelený komplex cvičení a pracovních listů pro rozvoj prostorového vnímání, pravolevé orientace, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických dovedností a grafomotorických cvičení. Při práci ve skupině si děti také rozvíjí sociální dovednosti i komunikační kompetence.

 • Deficity dílčích funkcí

Program k odstraňování nedostatků v dílčích funkcích, které mají vliv na rozvoj poznávání. Ve škole mohou být tyto nedostatky příčinou toho, že děti nepracují dle svých intelektových předpokladů a vynaloženého úsilí.

 • Rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí školních požadavků (zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace apod.) pod vedením speciálního pedagoga.
 • Pomoc při nápravě specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) pod vedením speciálního pedagoga.

Besedy a přednášky:

 • Připravenost na školu

Beseda pro rodiče předškoláků s tématem připravenosti dětí pro nástup do 1. třídy ZŠ. Setkání probíhá v prostorách MŠ.

 • Styly učení

Beseda určená budoucím maturantům formou přenášky, diskuze, má zároveň i praktický charakter. Studenti jsou seznámeni se styly učení, získají informace, jak spolu souvisí paměť a učení, co je to myšlenková mapa a jak ji využít při učení apod.

Kontakty

PPP Karviná
+420 597 582 370
poradna@pppkarvina.cz

PPP Bohumín
+420 734 355 984
stiburkova@pppkarvina.cz

PPP Český Těšín
+420 591 144 371
+420 730 185 932
lognerova@pppkarvina.cz

PPP Havířov
+420 597 582 372
+420 733 674 890
havirov@pppkarvina.cz

PPP Orlová
+420 597 582 371
orlova@pppkarvina.cz

Kontaktní email:
poradna@pppkarvina.cz

ID datové schránky:
kpdnr63

Elektronická podatelna:
PPPKa@po-msk.cz

Mgr. Pavel Kantor
ředitel
+420 732 137 819
+420 597 582 370
kantor@pppkarvina.cz

Mgr. Ivana Mikeszová
zástupkyně ředitele
+420 597 582 370
mikeszova@pppkarvina.cz

Mgr. Michaela Skřížalová
metodik prevence
+420 597 582 371
metodik@pppkarvina.cz

logo kraje

Copyright 2018, Vision Design - graphic zoo